Jakob,
Vill på detta sätt tacka Dig från oss alla för ett mycket väl genomfört jobb med vår resa.
Det blev verkligen den stora upplevelse vi hade hoppats på.

Önskar Dig all lycka med Din verksamhet framöver

Än en gång stort tack!

Johnny Frisell, Sverige