Vill tacka å gruppens vägnar och från PRI Stiftelsetjänst, JWA Tours & Events och, Jakob för mycket trevliga dagar i de andlöst vackra Baskien. Proffsigt och varmt mottagande samt ett härligt engagemang med mycket kunskap om trakten,dess folk och historia.

PRI Stiftelsetjänst, Sverige